Menu Zamknij

Jakie głównie dokumenty i zaświadczenia należy przedstawić u notariusza przy sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości to proces wymagający starannego przygotowania dokumentów, a notariusz pełni kluczową rolę w prawidłowym przebiegu transakcji. Poniżej znajdziesz  listę dokumentów i zaświadczeń potrzebnych przy sprzedaży nieruchomości, które powinno się  przedstawić u notariusza.

 1. Dokumenty tożsamości: Zarówno sprzedający, jak i nabywca, muszą dostarczyć aktualne dokumenty tożsamości, takie jak dowód osobisty lub paszport. To podstawowe dokumenty potwierdzające tożsamość stron umowy.
 2. Akt własności: To kluczowy dokument, który potwierdza, kto jest właścicielem nieruchomości. Akt ten jest podstawą całej transakcji sprzedaży.
 3. Akt notarialny poprzedniej transakcji: Jeśli nieruchomość była wcześniej sprzedawana lub przekazywana, przydatne jest dostarczenie aktu notarialnego poprzedniej transakcji. Pomaga to w śledzeniu historii prawnej nieruchomości.
 4. Odpis z księgi wieczystej: Ten dokument potwierdza stan prawny nieruchomości. Notariusz sprawdzi go, aby upewnić się, że nie ma na nieruchomości obciążeń czy hipotek.
 5. Deklaracja zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego: Często wymagane jest potwierdzenie, że planowane wykorzystanie nieruchomości jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Nieruchomości (NIP): Jeśli nieruchomość jest wykorzystywana w celach gospodarczych, może być potrzebne zaświadczenie o nadaniu numeru NIP dla nieruchomości.
 7. Zaświadczenie o uregulowaniu podatków i opłat: Sprzedający musi dostarczyć zaświadczenie o uregulowaniu wszelkich podatków lokalnych i opłat związanych z nieruchomością.
 8. Umowa przedwstępna lub akt sprzedaży: Jeśli istnieje wcześniejsza umowa przedwstępna lub akt sprzedaży, notariusz potrzebuje kopii tych dokumentów.
 9. Pełnomocnictwo: W przypadku reprezentacji przez pełnomocnika, notariusz będzie wymagał pełnomocnictwa potwierdzającego legalność reprezentacji.
 10. Dokumenty dotyczące dziedziczenia: Jeśli sprzedający jest spadkobiercą, konieczne może być dostarczenie dokumentów potwierdzających dziedziczenie, takich jak aktu śmierci poprzedniego właściciela.
 11. Potwierdzenie uregulowania opłat notarialnych: Notariusz pobiera opłaty za swoje usługi. Należy dostarczyć potwierdzenie uregulowania tych opłat.

Przed udaniem się do notariusza, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są kompleksowe i zgodne z lokalnymi przepisami. Przygotowanie pełnej dokumentacji ułatwi cały proces sprzedaży nieruchomości i pozwoli uniknąć opóźnień czy nieporozumień.