Menu Zamknij

Opłaty notarialne

Opłaty za czynności notarialne

Za wykonywane czynności notarialne notariusz Łukasz Roztoczyński pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny. Oprócz taksy notarialnej notariusz w Katowicach pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.